Logo of NDI

การพัฒนาสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Thailand moving towards RDU country

NDI image

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์การพัฒนาประเทศไทยสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และเป็นเว็บสำหรับจังหวัดรายงานการพัฒนา ของแต่ละจังหวัด

เว็บไซต์ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำเนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ขออภัยในความไม่สะดวก

76 จังหวัด

878 อำเภอ

7,255 ตำบล

Thailand Map

กิจกรรมยาที่มีในชุมชน

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Food And Drug Administration